Home · Symulacje · Gry w kursach stanowiskowych

Gry w kursach stanowiskowych

Sesje szkoleniowe i kursy dla menedżerów obejmują swoim zakresem dość dużo typów szkoleń: rozwijające kompetencje, przysposabiające do stanowiska pracy, aa takze odświeżające dotychczasową wiedzę. W branży szkoleniowej trenerzy zwykle przygotowują kursy i sesje szkoleniowe rozwojowe. Jednakże każdy kierownik powinien przeprowadzać także przyuczenie przysposabiające do stanowiska pracy. W niniejszym tekście prezentuję, jakie elementy bywają w tej materii najbardziej ważne.


Kursy przysposabiające do stanowiska pracy to nabycie umiejętności bezpiecznego przygotowania zadań na stanowisku pracy, tzn. użycia w firmy:


- technik efektywnej pracy, 


- metod bezpiecznej działalności zawodowej, 


- postaw określających akceptację bezpiecznych technik działalności zawodowej oraz ich polepszanie w ramach swoich możliwości,


- przyzwyczajeń poprawnego realizowania czynności. 


W szkoleniach przysposabiających do stanowiska pracy można wykorzystać symulacje biznesowe. Dowiedziałem się tego, gdy znalazłem ten portal:


Profesjonalne Gry Szkoleniowe - Raport 


W fazie planowania kursów stanowiskowych trzeba przeprowadzić:


 


- badanie miejsca pracy w zakresie celów w ramach procedowania produkcyjnego,


 


- badanie stanowiska w zakresie pojawiających się zagrożeń i kłopotów we wprowadzaniu usprawnień,


 


- analizę celów wraz z określeniem występujących zagrożeń i opisaniem różnych zachowań w tej sytuacji,


 


- badanie  niebezpieczeństw występujących w najbliższym środowisku, wokół osoby pracującej,


 


- zaprojektowanie wyposażenia stanowiska roboczego adekwatnie do zamierzonego zadania roboczego.


 


Po sporządzeniu badania zadań na określonym stanowisku należy włączyć w swoje rozważania:


 


- listę niebezpieczeństw i bodźców niekorzystnych dla człowieka zaobserwowanych w danej grupie zawodów,


 


- wykresy zawierające czynności i słabe strony,


 


- tabele zawierające czynności w kolejnych etapach procesu produkcyjnego oraz słabe strony.


W innym wpisie na moim blogu zaprezentuję instrukcje następnej symulacji biznesowej.


Cezary Frakowicz


Twórca tej notki  jest absolwentem wydziału farmakologii Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego i studiów podyplomowych z zakresu  księgowości. Posiada licencję Doradcy Kreatywności XHK. Prowadzi firmę szkoleniową w Zabrzu.  Od jedenastu sezonów organizuje treningi i kreuje badania dotykające tematyki prowadzenia prezentacji w sektorze „rolnictwo i produkcja żywności”. 


 


NAJWAŻNIEJSZE TEMATY  BLOGA:


Gry Team building


Kursy interpersonalne


Gry  na zamówienie


Coaching


Gry dla przemysłu


Rozwiązywanie konfliktów 


Certyfikacja trenerów


Podręczniki dla coachów

03.06.2016. 14:26