Home · Symulacje · Działanie coachingowe w grach dla menedżerów

Działanie coachingowe w grach dla menedżerów


Prowadzenie gier dla menedżerów i symulacji opisujących działanie firmy bywa niezwykle trudne. Prowadzący szkolenie powinien zdobyć pewne kwalifikacje gwarantujące rozwój uczestników szkolenia. Takie kwalifikacje to: radzenie sobie z wypaleniem zawodowym, przewodzenie ludźmi, motywowanie przez cele i działania coachingowe.
Coaching definiujemy jako relacja kilku ludzi. Wiarygodna osoba pełni obowiązki mentora oraz doradza drugiej osobie w osiąganiu projektów osobistych i zawodowych. Własnie to jest powód, iż coaching był w mojej karierze trenera dobrą metodą w trakcie gier dla menedżerów i symulacji szkoleniowych. Jest dużo argumentów, aby użyć kontakt z coachem podczas gier menedżerskich i symulacji biznesowych. Dowiedziałem się o nich, kiedy znalazłem taki poradnik:
 Symulacje Biznesowe - Artykuły
Rezultaty użycia coachingu w trakcie gier dla menedżerów oraz symulacji szkoleniowych są tak jak opisałem poniżej:
-    uzyskanie satysfakcji osób uczestniczących w szkoleniu,
-    budowanie głębszych więzi z uczestnikami szkoleń,
-    chęć otwarcia innowacyjnego firmy,
-    odkrycie celu zawodowego przez pracowników na szkoleniu,
-    pełniejsza znajomość swoich potrzeb,
-    wybranie nowej ścieżki awansu w firmie,
-    nabywanie umiejętności zarządczych i administrowania pracą ludzką,
-    równowaga między działalnością osobistą i zawodową.

Cztery dni temu prowadziłem sesję szkoleniową dla handlowców i ich przełożonych w Szczawnicy w ośrodku szkoleniowym Harnaś. Wtedy właśnie zastosowanie kontakt z coachem w trakcie gier decyzyjnych i symulacji szkoleniowych. Pracownicy na szkoleniu okazali się wyjątkowo zaangażowani w zadania, które opracowałem. Następnie opisaliśmy następujące ogólne zasady:
-    osoba przełożonego bywa wyjątkowo ważna w organizacji,
-    administrowanie działem pracowniczym potrzebuje od szefa specjalnych kwalifikacji,
-    budowa organizacji w odmiennych branżach bywa podobna.

W następnym artykule opiszę technikę trzech kartek. Zawsze ją używam, kiedy obmyślam symulacje szkoleniowe.

Henryk Puzdroń
Redaktor tej notki  jest absolwentem wydziału informatyki  Uniwersytetu Wrocławskiego i studiów podyplomowych z zakresu  . Posiada tytuł Instruktora Konkurencyjności JFK. Prowadzi firmę szkoleniową w Sandomierzu.  Od piętnastu lat koordynuje warsztaty i projektuje gry dotykające tematyki pracy zespołowej w branży „meble i wyposażenie wnętrz”.

HASŁA:
Symulacje Negocjacyjne
Warsztaty dla pracowników
Gry hybrydowe
Motywowanie
Zarządzanie dla brygadzistów
Kreatywność
Firmy szkoleniowe
Ćwiczenia dla szkoleniowców


03.06.2016. 14:26