Home · Projekty · Subwencja na warsztaty biznesowe

Subwencja na warsztaty biznesowe

Potwierdzamy iż w ramach  pogramu unijnego „Pomorski Fundusz Społeczny” na dwa  Gry Symulacyjne   wsparcie uzskały wymienione tutaj  przedsięwzięcia:


 


 Szkolenia dla Prawników w spółce Kronberg  


 Szkolenie kształtowania kultury organizacyjnej szansą dla rozwoju spółki.


w zakładzie granulacji biomasy Widok Energia".


"Poznaj świat. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Tarnowskich Górach"


zoptymalizowana procedura produkcji zeolitów z popiołów lotnych


sporządzenie  energooszczędnych drzwi filplast i implementacja na modernizacyjnej linii technologicznej.


sporządzenie zoptymalizowanego projektu Zarządzania Jednostkami Samorządu Terytorialnego eRATUSZ


sporządzenie i implementacja procedury do półsystemowej syntezy mowy IVONA Poliglota 


sporządzenie i uruchomienie nowej linii wzorniczej na europejski rynek okien


opracowanie i implementacja pakietu leków kardiologicznych nowej generacji


sporządzenie koncepcji materiałowej i konstrukcyjnej innowacyjnego systemu konstrukcji stalowych – ADAMANTIS


sporządzenie pierwszej polskiej konstrukcji i technologii produkcji stentu do bifurkacji pokrytego polimerem biodegradowalnym i uwalniającym lek antyproliferacyjny nowej generacji z grupy -olimus.


koncepcja HI-TECH. proces Identyfikowania i Wspierania Inwestycji w nowoczesne Technologie


plan wytworzenia elektronicznych usług umożliwiających podgląd na żywo przebiegu zawodów biegowych z wykorzystaniem procedury GPS, map interaktywnych oraz modelu kamer zdalnych.


rozbudowa i integracja procesów informatycznych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej


system monitoringu pojazdów firm transportowych Net Line


proces zarządzania multimedialnymi katalogami firm działającymi lokalnie oraz elektroniczne narzędzia wywoływania interakcji pomiędzy tymi firmami. 


opracowanie i wdrożenie na rynek cyfrowych usług dotyczących tematyki kosmetycznej i zarządzania sobą w czasie.


wdrożenie "koncepcji rozwoju importu" firmy ERKO Sp. j. 


wdrożenie innowacyjnych e-usług poprzez wypracowanie Ogólnopolskiej Giełdy Rezerwacji Hotelowych oraz Wyszukiwarki Obiektów Hotelowych.


wdrożenie procesu B2B dla sieci sprzedaży i serwisów firmy CSF Polska.


uruchomienie do produkcji nowych wzorów w firmie DreamPen.


zbudowanie nowoczesnej, zautomatyzowanej e-usługi służącej do archiwizacji historii przebytych chorób i przebiegu leczenia.


zbudowanie cyfrowego portalu bazy wiedzy z zakresu prawa PRAWOTEKA.PL


stworzenie mobilnego serwisu technologicznego kojarzenia ofert w sektorze remontowo-budowlanym


stworzenie elektronicznego serwisu wspierającego zarządzanie systemami grupowymi.


 

03.06.2016. 14:26