Home · Projekty

Kariera a szkolenia handlowe – opracowanie Roksany Warszawskiej

Czytaj dalej 15.08.2018. 00:08

Zarządzanie firmą a szkolenia z motywowania – wywiad Bogumily Onyszkiewicz

Czytaj dalej 24.07.2018. 00:02

Praca a szkolenia i warsztaty – wywiad Ireny Natalskiej

Administrowanie danymi personalnymi w komórkach do spraw kadrowych bazować musi przykładowo na łączeniu daych z pomiaru motywacji załogi, badania satysfakcji kadr, systemu ocen okresowych, testów psychologicznych.rnrn

Czytaj dalej 31.05.2018. 00:02