Home · Projekty · O grantach europejskich na kursy dla firm

O grantach europejskich na kursy dla firm

Informujemy że w ramach pogramu unijnego „Wielkopolski Program Regionalny” na trzy Kursy Biznesowe dofinansowanie uzskały następujące przedsięwzięcia:
 • Warsztaty Szkoleniowe dla Asystentek w przedsiębiorstwie ARTO

 • Szkolenie zarządzania firmą impulsem innowacji.

 • "Dać szansę wszystkim - informatyzacja drogą do zniwelowania różnic w poziomie życia."

 • "Produkcja wielkogabarytowych elementów prefabrykowanych żelbetowych w oparciu o innowacyjne rozwiązania"

 • zaawansowana linia do produkcji soczewek

 • nowoczesny elektroniczny model do monitorowania treści i przeszukiwania zasobów cyfrowych

 • opracowanie implementacji koncepcji dynamizacji importu dla Wytwórni Sprzętu Medycznego GALMED


 • opracowanie i implementacja nowego wzoru prowadnicy fotela samochodowego

 • opracowanie i wdrożenie znaczących ulepszeń w maszynach i urządzeniach przemysłowych

 • opracowanie innowacyjnej receptury i implementacja do produkcji preparatu stosowanego w leczeniu zespołów depresyjnych

 • sporządzenie standardów wymiany rejestrów w celu zintegrowania niezależnych procesów komputerowych do rozliczania kosztów zużycia ciepła.

 • struktura B2B integrująca procesy handlowe oraz automatyzująca zarządzanie procesami

 • platforma Serwisowa B2B dla Partnerów firmy Acel Hvac

 • unowocześnienie systemu elektronicznej wymiany rejestrów typu business to business C+B2B o moduł integracji z programami dostawców

 • model B2B zapewniający elektroniczną wymianę dokumentów finansowych pomiędzy dystrybutorem prasy cyfrowej a wydawcą

 • technologia uruchomienia do praktyki gospodarczej nowego typu wiropłatowego statku powietrznego.

 • opracowanie działu B+R w Przedsiębiorstwie Innowacyjno-Wdrożeniowym Wifama-Prexer Sp. z o.o.

 • uruchomienie nowoczesnego systemu B2B usprawniającego kooperację firm współpracujących z przedsiębiorstwem OKE Poland Sp. z o.o., w tym zarządzanie wspólnymi projektami.

 • implementacja nowoczesnego serwisu mobilnego do transmisji uroczystości LIVE

 • uruchomienie systemu informatycznego usprawniającego obieg informacji handlowej pomiędzy Blue Media S.A. i jej partnerami biznesowymi.

 • wdrożenie bezpłatnej platformy informacji turystycznej opartej o system hotspotów bluetooth i wi-fi, serwis na telefon komórkowy i serwis www.

 • wdrożenie informatycznego procesu B2B wspierającego relacje dostawca usług elektronicznych - klient biznesowy.

 • zbudowanie internetowego modelu automatycznych rezerwacji usług

 • zbudowanie zdalnego serwisu technologicznego zarządzania estetyką i eksploatacją pojazdów

 • stworzenie cyfrowego serwisu udostępniającego aplikację do wizualnego zarządzania zespołem
 • 03.06.2016. 14:26