Home · Projekty · Grant Europejski na kurs menedżerskie

Grant Europejski na kurs menedżerskie

Zawiadamiamy iż w ramach pogramu dotacyjnego „Małopolski Fundusz Pomocowy” na dwa Szkolenia Z Pracy W Zespole grant dostały następujące przedsięwzięcia: • Warsztaty Szkoleniowe dla Kontrolerów w spółce Kronberg

 • Cykl Szkoleniowy z kształtowania kultury organizacyjnej wsparciem dla zmian organizacyjnych.

 • "Internet "oknem na świat" dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Włocławka"

 • import szansą na intensywny skok technologiczny i wzmocnienie konkurencyjności Spółki Alad

 • innowacyjny system inteligentnego sortowania złomu puszek aluminiowych z zastosowaniem komputerowej analizy obrazu skanowania promieniami rentgenowskimi

 • nowoczesny lek wykorzystujący technologię siRNA stosowany w terapii chorób nowotworowych wykazujących ekspresję WNT2.

 • opracowanie technologii utylizacji odpadów wykorzystującej wodę w stanie nadkrytycznym

 • sporządzenie i uruchomienie metodyki produkcji energii elektrycznej z ciepła gazów poprocesowych (24.10.Z

 • opracowanie I uruchomienie NOWYCH PRODUKTÓW DO POMIARU DŹWIĘKU I DRGAŃ

 • opracowanie i implementacja produkcji energooszczędnych autonomicznych napędów tramwajów i trolejbusów

 • opracowanie nowoczesnej receptury i wdrożenie do produkcji preparatu stosowanego w zapobieganiu nudnościom i wymiotom wywołanym przez chemioterapię

 • opracowanie receptury i procedury produkcji uszczelniacza butylowego z recyklatu gumowego.

 • koncepcja e-zarządzania Mój-Biznes.com wraz z zestawem e-usług

 • platforma Usług Stanu Cywilnego PLUSC dla obsługi zdarzeń życiowych

 • wypracowanie terenu inwestycyjnego w obrębie Płaszewko, Gmina Słupsk.

 • model monitorowania jakości energii elektrycznej z przesyłem danych po GSM.

 • proces wraz z biblioteką modułów dla modułowej analizy i interaktywnej syntezy ruchu postaci ludzkiej

 • utworzenie modelu wymiany informacji do zarządzania barwą

 • implementacja nowoczesnego systemu B2B do elektronicznej wymiany rejestrów i zarzadzania informacją w firmie Sky Share Sp. z o.o.

 • wdrożenie innowacyjnych procedury w Kongskilde Polska Sp. z o.o.

 • wdrożenie modelu wspomagającego rozliczenia handlowe przy użyciu cyfrowych bonów towarowych

 • wdrożenie dedykowanego projektu informatycznego do zarządzania środowiskowego w relacjach firma Invest Eko - kontrahenci.

 • zbudowanie innowacyjnego procesy programowania i drukowania TAG-ów Near Field Communication – NFC

 • wypracowanie inteligentnej wyszukiwarki dostawców mebli i sprzętu kuchennego oraz oprogramowania wspomagającego samodzielne projektowanie zabudowy kuchennej.

 • wypracowanie elektronicznego portalu o wydarzeniach kulturalnych, sportowych, politycznych, sportowych, muzycznych, społecznych, niszowych, komercyjnych, non-profit, świętach narodowych promujących regiony i Polskę

 • zbudowanie cyfrowego Serwisu Lokalizacji Obiektów i Obsługi Flot.

03.06.2016. 14:26