Home · Projekty · Dofinansowanie na warsztaty menedżerskie

Dofinansowanie na warsztaty menedżerskie

Klienci z niektórych podmiotów przygotowali dokumentację dot. funduszy unijnych i w porozumieniu z nami przesłali adekwatne zgłoszenia do odpowiednich funduszy. 


Informujemy że w ramach  funduszu dofinansowań „Warmińsko Mazurski Fundusz Społeczny” na trzy  Imprezy Team Building  grant dostały opisane poniżej  przedsięwzięcia:


 


 Warsztaty Szkoleniowe dla Programistów w spółce Konwikpol  


 Warsztaty Szkoleniowe z rozwoju efektywności impulsem innowacji.


"e-Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn"


"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu"


zoptymalizowana, przyjazna środowisku komora detonacyjna dla ładunków do 2 kg TNT (trotylu)


opracowanie koncepcji ekspansji importu - wybór optymalnych  instrumentów proimportowych.


opracowanie procedury produkcji lekkich i wytrzymałych ram wózków inwalidzkich GTM


 


opracowanie i implementacja mobilnego procesu informacji multimedialnej, map, wsparcia turystycznego.


sporządzenie I uruchomienie WZORÓW ELEMENTÓW MOCOWAŃ


sporządzenie metody wykrywania markerów wskazujących na predyspozycję do rozwoju insulinooporności


sporządzenie receptury i technologii produkcji uszczelniacza butylowego z recyklatu gumowego.


koncepcja eksperymentalnej terapii komórkowej z wykorzystaniem indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPS)


system Star Wars


reorganizacja i przekształcenie bibliograficznej bazy rejestrów AGRO w bazę bibliograficzno-abstraktową z wykorzystaniem oprojektowania YADDA


proces monitorowania i prognozowania dla rynku e-commerce


model testowego wstrzykiwania błędów do oprogramowania dla telefonów komórkowych


opracowanie laboratorium B+R w celu dynamizacji potencjału badawczego firmy Biofluid


uruchomienie nowoczesnego systemu elektronicznej wymiany zasobów Meteor ROL B2B


implementacja nowoczesnych w skali świata e-usług w ramach platformy Memo-Bank


implementacja procesu B2B do zarządzania produkcją i obrotem towarów


uruchomienie do produkcji nowej linii wzorniczej fotelików z procesem ISOFIX


zbudowanie nowoczesnego portalu płatności masowych ExpertPoint.pl


wypracowanie mobilnego portalu dla rynku farmaceutycznego


zbudowanie internetowego serwisu edukacyjnego służącego do wspomagania nauki pamięciowej


stworzenie cyfrowego serwisu poświęconego korepetycjom on-line.


 

03.06.2016. 14:26