Home · Projekty · Środki Unijne na kurs z zarządzania

Środki Unijne na kurs z zarządzania

Ogłaszamy że w ramach funduszu europejskiego „Pomorski Program Edukacyjny” na Szkolenia Miękkie grant nabywają opisane poniżej przedsięwzięcia: • Szkolenie Technologów w spółce ARTO

 • Program Szkoleniowy dot. kształtowania kultury organizacyjnej wsparciem dla zmian organizacyjnych.

 • "Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu przez firmę SKYWARE s.c."

 • "Równać do najlepszych - informatyzacja drogą do sukcesu"

 • innowacyjny model B2B kluczem do automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy Archicom Asset Management Sp. z o.o. a jej partnerami.

 • nowoczesny sposób kładzenia sieci rurociągów

 • sporządzenie procedury produkcji lekkich i wytrzymałych ram wózków inwalidzkich GTM

 • sporządzenie i wdrożenie procedury produkcji ziołowych suplementów diety w płynie (shotów).

 • opracowanie i uruchomienie do oferty komercyjnej programu IT Manager (PKWiU 72.21.11)

 • opracowanie i uruchomienie sprzętu do uruchomienia nowej usługi elektronicznej - PKWiU 64.20.15.

 • sporządzenie koncepcji materiałowej i konstrukcyjnej modernizacyjnego procesu konstrukcji stalowych – ADAMANTIS

 • sporządzenie prototypu maszyny wielofunkcyjnej elementem budowania przewagi konkurencyjnej spółki TECHMATIK

 • opracowanie indeksu gatunkowego i optymalizacja procedury produkcji wybranych roślin energetycznych.

 • koncepcja reklamowa dla mobilnych serwisów internetowych

 • unowocześnienie przedsiębiorstwa ATS S.A. poprzez stworzenie Centrum Serwisowego.

 • Gurunaki Polska Nowakowski, Żukowski spółka jawna

 • system rejestrowania i archiwizacji korespondencji elektronicznej AkenSQL firmy COMPOL II

 • opracowanie portalu mobilnego www.inwestycjewinnowacje.pl - platformy nowoczesnego biznesu.

 • wdrożenie nowoczesnego systemu B2B do elektronicznej wymiany rejestrów i zarządzania informacją handlową w spółce RPMCOM.

 • implementacja innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych połączonych z rozwojem działalności produkcyjnej i badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa

 • wdrożenie modelów informatycznych wspierających procesy biznesowe między partnerami przebiegające drogą elektroniczną.

 • implementacja zoptymalizowanego modelu zarządzania firmą ALLTAX umożliwiającego integracje z procesami IT partnerów.

 • zbudowanie modernizacyjnej usługi zwiększającej poczucie bezpieczeństwa konsumentów podczas dokonywania nabycieów przez Internet.

 • stworzenie cyfrowego programu wspierającego beneficjentów w prowadzeniu i zarządzaniu procesami dofinansowanymi ze środków UE.

 • zbudowanie elektronicznego portalu e-doradztwa zawodowego.

 • stworzenie internetowego serwisu oferującego wirtualnego doradcę w zakresie zarządzania i integracji codziennych czynności

03.06.2016. 14:26