Home · Literatura · teksty źródłowe - gry menedżerskie

teksty źródłowe - gry menedżerskie

Gry decyzyjne w naszym projekcie dla kierowników produkcji będą bazowały na poniższym materiale teoretycznym.
Gorąco prosimy słuchaczy prowadzonych przez naszą organizację kursów i symulacji biznesowych w ramach ścieżki inżynierskiej o opanowanie najważniejszych treści z opublikowanych na tej stronie źródeł jako aneks do programu Symulacje .
Zwracamy uwagę jednocześnie, iż opublikowana baza zawiera materiały wykraczające poza przerabianą na naszych szkoleniach wiedzę o symulacjach i powstała w celu inspiracji w kwestii scenariusza opracowaywanych przez Państwa symulacji. • Szkolenie Umiejętności Menedżerskich w Nowoczesnej Organizacji, Grzegorz Stefanowicz

 • Szkolenia Menedżerskie, Joanna Dudeń

 • Przeciwrdzeniowa ochrona malarstwa konstrukcji stal.

 • Planowanie zaopatrzenia materiałowego

 • Zapobieganie porażeniom elektr. w przemyśle

 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne

 • Relacje człowiek wypadek a profilaktyka wypadków przy pracy

 • 100 problemów programowania maszyn cyfrowych.

 • Pzegląd gospodarki energetycznej

 • Uwaga Pył BHP

 • Poradnik dyżurnego ruchu

 • Silniki dwufazowe wykonawcze

 • Technologia dla mechanika obróbki skrawaniem czI

 • Maszyny elektryczne

 • Sprzęgła mechaniczne

 • Psychologiczne determinaty przestępczości młodocianych

 • Leksykon inżyniera -spawalnictwo t 1

 • Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe w pytaniach i odpowiedziach

 • Majsterkowanie dla każdego

 • Wędrówka w krainę chemii.

 • Leksykon matematyczny cz.I

 • Zabezpieczenia antykorozyjne w budownictwie przemysłowym.Przewodnik - projekt.

 • Elementy dźwignic cz.II

 • Fotografowanie nie jest trudne

 • Zarys metod statystycznych

 • Mały leksykon techniczny Technologia mechaniczna

 • Wprowadzanie do użytkowania mikrokomputerów

 • Starzenie fizyczne maszyn cieplnych.

 • Słownik naukowo-techniczny niemiecko-polski

 • Poliuretany.Chemia.Technologia, zastosowanie

 • Fastback plus

 • Praktyka pola elektromagnetycznego.Wyd.2 198str.,23cm.

 • Koprocesory 80287,80387 oraz i486. 180str.,20cm.

 • Problemy optymalnego sterowania systemami o rozłożonych parametrach 244 str 20 cm

 • Praktyczna fizyka 245str,20cm

 • Kodeks postępowania administracyjnego Tekst, Orzecznictwo, Piśmiennictwo 224 str., 21 cm

 • Mechanika ogólna Statyka i kinematyka T.I Wyd.IV 324 str., 24 cm

 • Samolot dzieło człowieka - etapy rozwoju 243 str., 30 cm

 • Tablice do projektowania konstrukcji metalowych /prot.zamiany nr 44/ 638s 20cm

 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne

 • Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych gospodarczych i rejestrowych 476s 23,8cm

 • Wstęp do "Mathematica" programu do obliczeń matematycznych 340 str., 21 cm

 • Układy scalone w pytaniach i odpowiedziach Wyd.II 416 str., 20 cm

 • Komputer w firmie 218 str., 24 cm

 • Elektrownie

 • Socjologia wielkie struktury społeczne

 • Rachunek prawdopodobieństwa dla leniwychzbiór zadań dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów 204 str,20 cm

 • Wywieranie wpływu na ludzi

 • CA-Visual Objects dla programistów 224 str, 24 cm

 • Zrozumieć gospodarkę rynkową 257 str, 24 cm

 • Obsługa komputera krok po koku

 • Organizacja sprzedaży cz.1 160 str, 20 cm

 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw cz.1 361 str, 20 cm

 • Wstęp do matematyki współczesnej 302 str, 24 cm

 • Chemia - Fundamenty i zastosowania 725 str, 24 cm

 • Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem 202 str, 24 cm

 • Zwięzła chemia nieorganiczna 497 str, 24 cm

 • Wprowadzenie do algorytmów Wyd.3 1118 str, 24 cm

 • CorelDraw 9 PL po prostu 324s 24cm

 • Pascal- programowanie w Pascalu- nawet Ty możesz programować 453 str, 24 cm

 • Windows 2000 Vademecum Administratora 496s 20cm

 • Corel DRAW! 9 bez tajemnic 232 str, 24 cm

 • ABC Corela 9.0 325 str, 24 cm

 • Przewodnik inżyniera T. 2 Spawalnictwo

03.06.2016. 14:26