Home · Literatura · Materiały - symulacja strategiczna

Materiały - symulacja strategiczna

Gry symulacyjne w naszym programie dla kierowników produkcji będą bazowały na tym materiale uzupełniającym.
Bardzo prosimy absolwentów prowadzonych przez naszą organizację szkoleń i symulacji menedżerskich dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o opanowanie najważniejszych treści z wymienionych poniżej lektur po kursie Symulacje Biznesowe.
Zwracamy uwagę przy tym, że opublikowana baza zawiera artykuły wychodzące poza omawianą na zajęciach wiedzę o symulacjach i powstała w celu inspiracji w kwestii scenariusza opracowaywanych przez Państwa symulacji. • Rozwój Umiejętności Menedżerskich w Rosnącej Instytucji, Norbert Nowakowski

 • Szkolenia Zawodowe, Łucja Elwik

 • Mały podręcznik kierowcy

 • Wyładowania niezupełne w izolacji urządzeń elektrycznych

 • Technologia procesów przemysł. w transp. samochod.

 • Symulacje integracyjne – podstawy praktyczne

 • Systemy prawne regulujące międzynarodowe przewozy towarów kolejami

 • Lokalizacja uszczelnień w przewodowych liniach telefonicznych

 • Maszyny i urządzenia energetyczne czII

 • Zbiór zadań z mechaniki technicznej

 • Statystyka dla wyższych zawansowanych studiów

 • Układy scalone TTL

 • Lokalizacja zwarć w napowietrznych liniach elektroenergetycznych wysokościach

 • Liniowe układy scalone w technice cyfrowej

 • Niedomagania samochodów

 • Służba BHP przepisy i praktyka.

 • Przekładniki w elektroenergetyce.

 • Rocznik statystyczny 1983r.

 • Leksykon naukowo - techniczny

 • Atlas konstrukcji aparatury chemicznej

 • Praca na wysokości

 • Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska.Komentarz

 • Haft modny

 • Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie przemysłowym

 • Planowanie pracy i wynadgrodzeń w przedsiębiorstwie

 • Pzegląd konstrukcji maszyn t1

 • Rola i zadania lekarza przemysłowego

 • IBM PCiPC DOS

 • Mikrokomputery klasy IBM PC

 • Colins Business English Dictionary

 • Leksykon montera elektryka

 • Lotus 1-2-3 dla początkujących.

 • Podstawowe kroje pism. CorelDRAW & Windows.

 • Mikroekonometria.Analizy,diagnozy, prognozy 182str,24cm

 • Słownik esperancko-polski 544 str., 21 cm

 • Opłaty za czynności notarialne,skarbowe,cywilne,sądowe,adwokackie,paszportowe,transportowe,lokalne,ochr.środow,koncesje 200 str., 20 cm

 • Technologia - tokarstwo Podręcznik dla ZSZ Wyd.I 535 str., 20 cm

 • Sekrety C++ 670 str., 24 cm

 • Ekonomia t 1 Podręcznik ekonomii Nr1 w Europie Wyd I 576s 23cm

 • Gry integracyjne – fundamenty praktyczne

 • Matematyka cz.3 Wyd.VI 387 str., 24 cm

 • TAG i TIG - dobrana para 320 str., 24 cm

 • Geografia-vademecum maturzysty Wyd.III 298 str., 21 cm

 • Alchemia PC - jak oswoić każdy komputer,czyli... 651 str., 26 cm

 • Państwa świata leksykon t 3 Afryka Pół- -nocna i Bliski Wschód 95s 31cm

 • Marketing - punkt zwrotny nowoczesnej firmy 612 str,24 cm

 • Pieniądz i polityka pieniężna 501 str,21 cm

 • Automatyczne testowanie w mikroelektronice 414 str,24 cm

 • Metaloznawstwo Wyd.III 380 str. 24cm

 • Parapsychologia - fakty i opinie Wyd.II 335 str, 18 cm

 • Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy 608 str, 20 cm

 • Excel 97 Biblia + D-18 900 str, 24 cm

 • Fundamenty rachunkowości cz.1 309 str, 24 cm

 • Historia ustroju i prawa polskiego /1772-1918/

 • Access - wszystko co chciałeś wiedzieć 394 str, 24 cm

 • Finanse przedsiębiorstw 787 str, 30 cm

 • Pzegląd bankowości 143 str, 24 cm

 • Encyklopedia - Polska 2000 - geografia 120 str, 31 cm

 • Przysposobienie obronne - podręcznik dlaszkół ponadpodstawowych 415 str, 24 cm

 • MIKO3 Pzegląd techniki cyfrowej dokumentacja mikrokomputera CA80 166+92s 20cm

 • Rachunkowość zarządcza 385s 23cm

 • Word 2000 PL 274 str. 24 cm

 • Ekonomika informacji 431 str, 20 cm

 • Roboty przemysłowe - budowa i zastosowanie 334 str, 24 cm

03.06.2016. 14:26