Home · Kalendarz

Warsztat unijny, informacja

W związku z audytem projektu nr CEA/48 5 9 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania środków z Szwajcarskiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Program debata podczas panelu obejmie

Czytaj dalej 03.06.2016. 14:25

Ocena powdrożeniowa, zapowiedź

W związku z audytem programu nr IJGG/55 2 7 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania dotacji z Amerykańskiego Funduszu Infrastrukturalnego

Porządek dyskusja podczas warsztatu

Czytaj dalej 03.06.2016. 14:25

Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – dotacja i subwencja

W związku z realizacją przedsięwzięcia nr DIJK/69 4 4 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania dotacji z Środkowoeuropejskiego Priorytetu Spójności
Plan dyskusja podczas konferencji obejmie następ

Czytaj dalej 03.06.2016. 14:25