Home · Egzaminy · Zawiadomienie – zaliczenie – Kurs Instruktorski

Zawiadomienie – zaliczenie – Kurs Instruktorski

W tym miejscu prezentujemy aktualne zadania testowe dla kandydatów w programie „Szkoła Wykładowców Wewnętrznych:


Rolą uczestnika kursu w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych załogi jednej z przedstawionych tutaj jednostek pozarządowych i fundacji, a następnie przygotowanie dla tej jednostki warsztatu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z poniższych problemów.


SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • Asertywność i efektywna komunikacja interpersonalna

 • planning protection & optimization

 • Skuteczne negocjacje szkolenie otwarte

 • Wstępne moduły z biblioteczki wiedzy „certyfikowane ćwiczenia trenerskie ” według certyfikacji Szkoły

 • Sztuka wdrażanie zmian w organizacji


  ZESTAWIENIE PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH MOŻLIWIE JEST PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:


 • ORATORIUM IM. ŚW. JANA BOSKO PRZY BAZYLICE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO W WARSZAWIE

 • ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB BEZ KRTANI

 • TOWARZYSTWO SPORTOWO TURYSTYCZNE PRZY ZESPOLE ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA

 • STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ ODDZIAŁ W BEŁCHATOWIE

 • POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ TERENOWY W SIEMIATYCZACH

 • STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO - POMOCOWE "EMPATIA"

 • STOWARZYSZENIE REWALORYZACJI ZABYTKÓW SAKRALNYCH I OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W SZCZECINIE "KATEDRA"

 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "CONRAD"

 • FUNDACJA ZDROWIE DZIECKA

 • FUNDACJA IM. ANDRZEJA BĄCZKOWSKIEGO

 • STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH "PRZYSTAŃ"

 • FUNDACJA DLA ZWIERZĄT "ARGOS"

 • EUROPEJSKA FEDERACJA DORADCÓW FINANSOWYCH - EFFP POLSKA

 • FUNDACJA ART AND PROGRESS

 • FUNDACJA - "ZA WOLNOŚĆ WASZĄ I NASZĄ"
 • 03.06.2016. 14:25