Home · Blog · Zwyczaje narodowe a współpraca w grupie

Zwyczaje narodowe a współpraca w grupie

Wymagania szefów co do obecnych pracowników nie sprowadzają się tylko do poziomu ukończonej szkoły wyższej, znajomości innego języka niż polski i zakresu kompetencji uzyskanego w wcześniejszej firmie. Więcej i więcej przedsiębiorstw podczas rekrutacji kandydatów próbuje zdiagnozować, czy kandydat okaże się radzić sobie w pracy w grupie.
W niniejszym artykule chcę zaprezentować to, że zestaw cech narodowych wpływa na aktywność zespołową. Choć kompetencje pracy w zespole były zawsze wśród pracodawców cenione, indywidualizm to często świetny przepis na sukces. Ludzie posiadający najwyższy standard inteligencji ogólnej, myślący nieschematycznie oraz zmierzający za wszelką cenę do swoich celów bez przeszkód robią karierę. Na przykład:   Ciekawe I Inteligentne I Skuteczne Imprezy Team Building
Na wybór, czy przedsiębiorstwo wyróżnia totalną samodzielność czy aktywność zespołową wywiera wpływ również kultura kraju, w której naprawdę działa. John Perlacle zorganizował ankietę z obszaru rutyn zarządczych przedsiębiorstw pochodzących z różnych obszarów kulturowych. Wynika z nich, iż da się państwa pogrupować na kilka podgrup zależnie od poziomu, w jakim tradycja korporacyjna promuje pracę razem z innymi pracownikami.
Dla przykładu przedsiębiorstwa z Finlandii, Portugalii i Wielkiej Brytanii wysoko cenią zgranie członków wchodzących w skład grupy zmierzających do celów przedsiębiorstwa. W praktyce pozytywnie wyróżniają małą jedność kierowania. Zespoły zadaniowe bywają bardzo małe. Okazuje się, że w niemieckich firmach duża część działalności jest w ogromnym stopniu ujednolicona i zaprogramowana przed samym działaniem, dodatkowo zadania bywają ściśle rozdzielone.
Dlatego Niemcy świetnie funkcjonują nawet w dużych grupach bez zaplanowanego ciągłego kontrolowania ich pracy. Ludzie w przedsiębiorstwach amerykańskich są uczeni, aby być przygotowanym na konkurowanie o stanowisko i mieć wielką pasję do wykonywanej pracy. Tu ceni się samodzielne podejście do zadania i optymizm w działaniu.
W przyszłomiesięcznym wpisie z obszaru działania zespołu zaprezentuję role zespołowe i ich wpływ na efekty pracy małej zbiorowości ludzkiej.
Tyle naszych wniosków.
Autor: Jan Nowosielski
I JESZCZE JAK CO MIESIĄC KILKA NIEZNANYCH DANYCH ODNOŚNIE WYJAZDÓW INCENTIVE Z MINIONEGO OKRESU:
- Najczęściej wspomianana w zapytaniach od klientów  forma aktywności : scenariusz społeczny
- Najlepiej ocenione w kwestionariuszach po evencie zabawy – oceny uczestników: zajęcia na wodzie – tratwy, pontony, kajaki
- Średnia liczebność zespołu uczestniczącego w grze: dziesięć uczestników.
- Oczekiwane przez grupe dni tygodnia na team building: początek tygodnia.
- Najchetniej wybierana część kraju: Wrocław

ŹRÓDŁO: Training Projects
Realizujemy scenariuszowe szkolenia team building i bardzo atrakcyjne wyjazdy integracyjne dla pracowników.
Nasze autorskie wyjazdy integracyjne i skuteczne szkolenia team building są cenione przez setki instytucji z całego kraju.  

03.06.2016. 14:25