Home · Blog · Zasoby czasu w działalności menedżerskiej

Zasoby czasu w działalności menedżerskiej

Zarządzanie przebiegiem działań w czasie to ważny obszar zagadnień na szkoleniach dla menedżerów. W poprzednim sezonie szkoleniowym organizowałem szkolenia z tego tematu. Ludzie, którzy w nich uczestniczyli podarowali mi niezwykle dużo cennych wskazówek, aby napisać ten artykuł.


W ubiegłych miesiącach ilość celów menedżerów niezwykle się zróżnicowała. Menedżerowie i ich podwładni muszą być otwarci na wyzwania otoczenia, jednakże gospodarowanie ich aktywnością staje się coraz trudniejsze. W tym wpisie prezentuję dane zgromadzone przez naukowców w projekcie „zarządzanie rozkładem dnia menedżerów”. Mnóstwo wskazówek znalazłem tu:


 Warsztaty Myślenie Strategiczne 


Wyniki projektów badawczych z zakresu gospodarowania czasem i ustalania priorytetów przez menedżerów są takie:


1.Tylko 17 proc. kierowników liniowych i dyrektorów oddziałów nie narzeka na niewystarczający czas pracy. 


2.Ci, którzy są przeciwnego zdania chcą mieć w ciągu dnia od godziny do kilku godzin dodatkowo. 


3.70 procent kierowników narzeka na całkowity brak czasu.


4.Czas koncentracji przepytanych kierowników z różnych firm waha się od ośmiu do 13 godzin.


5.Zbytnio podzielony jest dzień aktywności. Przynosi to rozproszenie oraz choroby układu krążenia. 


6.Kierownicy podejmują się od 40 do 240 zupełnie odmiennych czynności w ramach dniówki dla przykładu wydawanie poleceń, spotkania i zebrania z partnerami biznesowymi, rozmowy z klientami, sporządzanie rozporządzeń, rozmowy telefoniczne, maile, wizyty i tak dalej.


7.Przeciętnie menedżerowie podejmują się dwadzieścia siedem proc. ustalonych w harmonogramach celów.


8.Zakres strategicznego myślenia w trakcie dnia dyrektora oddziału lub kluczowych działów w firmie wynosi około od 15 do 20 proc.


9.Na grupowe rozwiązywanie problemów (m.in. spotkania, imprezy okolicznościowe, coaching, konsultacje, analizowanie rynku itp.) menedżerowie przeznaczają dwadzieścia do trzydziestu procent czasu, niewielki procent pozostaje na podnoszenie własnych kwalifikacji oraz patrzenie na firmę z lotu ptaka.


10.Kierownicy bezpowrotnie marnują od pięciu do piętnastu procent zasobów czasu w pracy.


W następnym wpisie zaprezentuję podobne rodzaje szkoleń dla menedżerów.


WIĘCEJ INFORMACJI O NASZYCH TEKSTACH


 


Redaktorem niniejszego wpisu jest  Iwona Piga, trener prowadzący szkolenia z asertywności a także twórca gier i symulacji w dziedzinie  pomiaru satysfakcji pracowników.   


W tym serwisie  często przeczytasz   na temat:


- badania satysfakcji osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach wszelkich branż


- kwestionariuszy kompetencyjne


- cykle kształceniowe z budowania strategii i rozwoju firmy


- wyjazdy dla załogi


- zarządzanie kapitałem ludzkim


Dziękujemy i zapraszamy do wielokrotnych spotkań na naszej stronie.

03.06.2016. 14:25