Home · Blog · Zasady definiowania potrzeb edukacyjnych

Zasady definiowania potrzeb edukacyjnych


Zapewne niejeden pracownik kiedyś brał udział w szkoleniu. Szkolenie ma na celu wykształcanie u osób biorących udział w szkoleniu odpowiednich umiejętności. Zwykle takie działanie generuje koszt około 2 tyś. zł za sesję szkoleniową - i jak sądze nikt nie życzy sobie tych pieniedzy wyrzucic w błoto. W tym duchu dalej przedstawię najważniejsze sprawy wiążące się z diagnozowaniem wymagań uczestników szkoleń. Informacje do opracowania poniższych rad skopiowałem stąd:  Projekty AC Lub DC 
Sesje dla menedżerów prowadzę  od 15 lat. Spotkałem w swojej karierze różne przedsiębiorstwa: produkujące samochody, z branży produkcji żywności, handlowe, elektroniczne, z branży budowlanej. Zawsze doświadczałem tego, że poprawnie zorganizowane definiowanie potrzeb szkoleniowych skutkowało tym, iż szkolenie okazywało się naprawdę efektywne. Poniżej zamieszczam reguły diagnozowania oczekiwań edukacyjnych:
- na etapie diagnozowania potrzeb edukacyjnych muszą wykazać się aktywnością kierownictwo organizacji, bezpośredni menedżerowie, departament kadr i potencjalni którzy wezmą udział w szkoleniu
- podczas diagnozowania oczekiwań edukacyjnych wykorzystuj różnorodne narzędzia badawcze: kwestionariusze, dyskusje w gronie ekspertów, eksperymenty oraz pomiary ciągłe
- szczegółowo sprawdź system zarządzania personelem przedsiębiorstwa, która zamówiła to szkolenie. W tego typu miejscach są ważne dane. Zawsze przemyślę je w szczegółach pisząc plan sesji szkoleniowych
- najczęściej na etapie wprowadzenia do projektu szkoleniowego badam opinie uczestników, jakie są ich oczekiwania szkoleniowe. Wytyczne szkoleniowe ewoluują w ciągu kilku tygodni, dlatego spisuję je na komputerze. Stają się one dla trenera drogowskazem w czasie projektu szkoleniowego.
W kolejnym artykule opiszę następne zasady definiowania oczekiwań rozwojowych.
Tyle moich inspiracji.
Autor:Marek Wolski
Redaktor tego felietonu jest absolwentem wydziału filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i studiów podyplomowych z zakresu  gospodarki morskiej. Posiada tytuł Doradcy Wizerunku Osobistego ENT. Buduje swoją karierę w Zgierzu.  Od szesnastu lat koordynuje warsztaty i tworzy badania dotyczące ekonomii i ekonometrii w branży „internet i e-business”.

TEMATY BOGA:
Badania motywacji
Ocena okresowa menedżerów
Strategia HR w międzynarodowej jednostce biznesowej
Innowacyjne zarządzanie ludźmi
Programy rowoju talentów
Badania osobowości
Assessment Center

03.06.2016. 14:25