Home · Blog · ZAANGAŻOWANIE CZYLI KLUCZ DO BIZNESOWEGO SUKCESU

ZAANGAŻOWANIE CZYLI KLUCZ DO BIZNESOWEGO SUKCESU

Instytut  Gallupa ogłosił w Stanach Zjednoczonych bardzo ciekawe  badania, z jakich wypływa, iż około 70 proc. pracowników nie angażuje się w swoje obowiązki oraz brakuje im należytej motywacji. W Polsce, jak pokazują informacje Hay Group Insight, wyniki te formują się odmiennie. Należy zauważyć mianowicie,, że aż 51procent pracowników angażuje się w swoją pracę. W tym wypadku nie trzeba się krępować rezultatem. 


 


Zaangażowani jak również odpowiednio zmotywowani specjaliści w swojej dziedzinie to, bez wątpienia, fundamentalny element rzutujący na powodzenie całej  spółki jak również na osiąganie bardzo dobrych efektów biznesowych. Wskaźniki zawodowej efektywności są newralgiczne dla każdego przedsiębiorstwa. Zmotywowani ludzie nie tylko realizują o wiele wyższe wyniki, ale również mocno włączają się w nowe pomysły realizowane w przedsiębiorstwie oraz wspierają je nowymi rozwiązaniami.


 


Oczywiście, by podwładni byli zaangażowani w wykonywaną profesję, należy ich we właściwy sposób motywować. Najlepsze są metody pozafinasowe, gdyż pieniądze rzutują jedynie chwilowo na podwyższenie jakości produkcji. Jednak żeby odpowiednio motywować podwładnych, należy ich dokładnie poznać, zgłębić ich marzenia, wiedzieć, do czego kroczą. Po to właśnie potrzebne jest nawiązanie odpowiednich relacji.


 


W takich wypadkach dobrze sprawdzają się eventy konsolidujące zespół, powiązane z elementami budowania zespołu i  Szkolenia  Z Budowania Relacji Z Klientem  


Okres spędzony w nieoficjalnych okolicznościach umożliwia, by się uzewnętrznić, stworzyć silniejsze związki, a przede wszystkim, pozwala na  lepsze poznanie się. Ponadto, zakładowy wyjazd w jakieś ciekawe miejsce może być dodatkowo rodzajem motywacji i nagrody. Często pracownicy odbierają tego pokroju wyprawy, jako objaw uznania ze strony pracodawcy za uzyskiwanie ponadprzeciętnych efektów.


 


Zaangażowanie pracowników można konstruować na rozliczne sposoby, istotne jednak, by brać w rachubę przy tym pracowników wymagania i oczekiwania. Przecież pożądany zatrudniony to nie taki, który czyni własne profesjonalne czynności, gdyż jest to jego powinnością, ale taki, któremu czyni to przyjemność i który jest przez to doceniany. Powinno się o tym nie zapominać w procesie kierowania jak również podczas zlecania zawodowych celów. A to właśnie da możliwość, by  lepiej zorganizować pracę i zwiększyć jej jakość. To także jest sekret efektywnego prowadzenia biznesu.


 

03.06.2016. 14:25