Home · Blog · Warsztaty zawodowe a psychospołeczne?

Warsztaty zawodowe a psychospołeczne?

Szkolenia zaczęły odgrywać bardzo dużą rolę w odpowiednim funkcjonowaniu wielu przedsiębiorstw, szczególnie teraz, kiedy zaczyna być coraz większy problem z zatrudnieniem doświadczonej kadry. W wielu przypadkach dużo korzystniej będzie spróbować wykorzystać możliwości osób już pracujących i poprawić ich kompetencje, niż tracić dużo pieniędzy i czasu na szukanie kogoś nowego.


 


Jednak aby zaplanowane szkolenia się przydały, to znaczy faktycznie znacznie poprawiły wyniki pracy, to muszą być właściwie wybrane. Od pewnego czasu w praktyce szkoleniowej zaczął się coraz bardziej zarysowywać podział pomiędzy miękkie oraz twarde. Warto wiedzieć, czym się one cechują, gdyż wiedza o tym będzie przydatna w czasie planowania dalszego rozwoju pracowników, których się zatrudnia.


 


Szkolenia twarde przede wszystkim będą dotyczyć przyswajania konkretnych, tematycznych wiadomości. Czasami mogą one trwać dłużej, mogą się zdarzyć cykle, których długość wynosi nawet kilka miesięcy. Z reguły kończyć się będą egzaminem końcowym i uzyskaniem potwierdzającego wiedzę certyfikatu.


 


Szkolenia tego typu przeznaczone są dla osób, które, zamierzają poprawić swoje zawodowe kwalifikacje i zyskać sporo wiedzy, która pozwoli im sprawniej realizować wszystkie obowiązki. Szkolenia z reguły dotyczą jednej wybranej dziedziny wiedzy, która bardzo często może być dość specjalistyczna i ciężka do zdobycia - to niestety sprawia, że większość szkoleń tego typu jest dość kosztowna.


 


Z kolei szkolenia miękkie ( np.   Treningi HR  ) to przede wszystkim pracowanie nad interpersonalnymi umiejętnościami. W wielu zawodach poza rzeczowymi wiadomościami mogą być także niezbędne umiejętności prowadzenia negocjacji, pracy w grupie czy radzenia sobie w sytuacjach bardziej stresowych. Dzięki takim szkoleniom także te umiejętności można u swoich pracowników bardzo skutecznie wykształcić.


 


Szkolenia o charakterze miękkim w dużym stopniu będą się opierać na różnego rodzaju ćwiczeniach, dzięki którym da się w sposób praktyczny przećwiczyć wiele przypadków. Warsztaty sprawiają, że szkolenia nie tylko mogą być bardziej efektywne, ale także ciekawe dla kursantów, co odgrywa dużą rolę w końcowym efekcie.


 

03.06.2016. 14:25