Home · Blog · Warsztaty jako ciekawa forma motywowania

Warsztaty jako ciekawa forma motywowania

Dużej ilości zarządzających firmami będzie się wydawało, że dla osób, które zatrudniają najważniejszą rolę będą odgrywać kwestie finansowe, i tak naprawdę to one dają im satysfakcję z pracy i energię do jeszcze cięższej pracy. Lecz takie myślenie jest błędne, bo pracownik musi być motywowany bez przerwy, a nie jedynie wtedy, gdy zbliża się termin wypłaty.


 


Idealny pracownik będzie się charakteryzował wydajnością i zaangażowaniem, lecz wraz z kolejnymi latami pracy u niejednej osoby motywacja może zacząć spadać, zwłaszcza jeśli jednak kwestie finansowe nie są do końca takie, jakich by należało oczekiwać. Z tego też powodu wręcz konieczne powinny być w takiej sytuacji pozapłacowe sposoby motywowania, jakie od początki dadzą energię do działania i nowej aktywności.


 


Wśród sporej ilości sposobów na motywowanie swojej załogi niezwykle chętnie wykorzystywane są ostatnich latach Licencjonowane Wykłady Inteligentne Zarządzanie Sobą W Czasie , w odpowiedni sposób wykonane mogą dać całkiem sporo i firmie i samym pracownikom. Bardzo istotne jednak jest taka ich realizacja, aby naprawdę miały możliwość wypełnić zadanie, które się im przeznaczyło, czyli motywować ludzi do bardziej wydajnej i efektywnej pracy.


 


Bardzo duże znaczenie w czasie organizowania szkoleń dla załogi odgrywają miejsce i czas. Czasem zdarzają się sytuacje, że cykl szkoleń jest organizowany albo w dni wolne od pracy, albo wieczorami. Niestety wówczas u większości pracowników mogą one przestać pełnić funkcję motywacyjną, bo zabierają im ich prywatny czas, z tego też powodu jeśli tylko się da powinno się jednak nie dopuszczać do tego.


 


Istotny jest również należyty wybór tematyki szkoleń, niewłaściwe jej dobranie może przynieść zupełnie odmienny skutek od tego, co się zakładało. Ludzie nie powinni mieć poczucia straty czasu który będzie związany z pozyskiwaniem nieprzydatnych i mało praktycznych umiejętności. Tematykę szkoleń należy dobrać w taki sposób, aby była przydatna dla firmy, ale jednocześnie interesowała ludzi na nie wysyłanych.


 


Jeżeli nie zapomni się o wymienionych powyżej sprawach, to z całą pewnością szkolenia przyniosą sporo korzyści, to znaczy motywacja zatrudnionych do cięższej pracy wzrośnie. Rzecz jasna taka sytuacja będzie miała miejsce jedynie w takim przypadku, jeżeli będą spełnione pozostałe potrzeby, to znaczy wystarczające wynagrodzenie i dobra atmosfera w zespole. 


 

03.06.2016. 14:25