Home · Blog · W jakim celu oceniać kompetencje

W jakim celu oceniać kompetencje

W zarządzaniu zespołem kierownicy w wielu sytuacjach używają słowo: „kompetencje”. Jednakże warto zadać pytanie, co to pojęcie tak naprawdę można przez nie rozumieć. W ramach sesji szkoleniowych często omawiam na ten nurtujący uczestników temat. Uczestnicy zwykle zgłaszają w tym zakresie wiele pytań.
Aby czytelnik zrozumiał obszar wiedzy z tego posta do mojego bloga, najpierw chcę napisać, że kilkadziesiąt lat temu przez zestaw kompetencji pojmowano danie człowiekowi jasno określonego prawa do zajmowania się określonymi sprawami w imieniu określonej firmy. W odróżnieniu od kompetencji możliwość sprawnego funkcjonowania w organizacji wiązała się z zazwyczaj z wyuczonym zawodem na danym polu działalności. Podobieństwa w przedstawionym temacie rozważań ciekawie przedstawił T. Fińkiewicz w tej książce:  Badania Motywacji Pracowników
Dziś kompetencje oznaczają kwalifikacje -  zasady i reguły teoretyczne, zachowania oraz dążenia pracowników niezbędne do skutecznego funkcjonowania w danym obszarze. Określając zestawy kompetencji zatrudnionych osób jesteśmy w stanie zdiagnozować:
- praktyczne możliwości wykonywania pracy, które obejmują dane i informacje, które badany pracownik powinien wiedzieć, by wypełniać powierzoną mu funkcję, w tym wszystkie talenty, które okażą się przydatne, na przykład zdolności obliczeniowe,
- potrzeby w zakresie podnoszenia kwalifikacji,
- niezbędne kwalifikacje zawodowe,
- kategorie pracy i rodzaje firm, w których pracownik miał umowę o pracę,
- wybijające się wyniki pozwalające przewidzieć równie dobre wyniki obecnie,
- to, czego przedsiębiorstwo zamierza żądać od osoby zatrudnionej, na przykład eksplorowanie nowych gałęzi gospodarki i produktów, podnoszenie  produkcji, efektywności w działaniu lub lepszej obsługi gwarancyjnej, wdrażanie innowacyjnych systemów zarządzania,
- w jakim stopniu pracownik jest członkiem kultury organizacji.
Jak widać, korzyści z użycia systemu ocen kompetencji są nie do przecenienia. Przełożony pozyskuje aktualną diagnozę podwładnych. Podwładni widzą, że firma o nich dba i planuje ich zatrudniać w kolejnych miesiącach.
W następnych artykułach przedstawię dokładnie  obszary zestawów kompetencji.
Na tą chwilę to tyle przywódczych wniosków.
Autor:Tadeusz Prawda
Redaktor tego felietonu jest absolwentem kierunku filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego i studiów podyplomowych z tematyki  polityki gospodarczej państwa. Posiada licencję Instruktora Innowacyjnosci KEE. Mieszka w Wrocławiu.  Od siedmiu lat prowadzi zajęcia i tworzy badania odnoszące się do efektywności osobistej w branży „medycyna i zdrowie”.

O TYM PISZEMY:
Badania potrzeb szkoleniowych
Systemy ocen w biznesie
Strategia kadrowa w handlowej organizacji
Wieloaspektowe zarządzanie ludźmi
Skuteczny mentoring
Rozwój pracowników
Assessment Center

03.06.2016. 14:25