Home · Blog · Techniki w diagnozie systemów kompetencyjnych

Techniki w diagnozie systemów kompetencyjnych

Najważniejszą z procedur identyfikacji kwalifikacji była w latach 90-tych kanadyjska procedura nazywająca się: Duties Competence Assessment Procedure. Dzięki wykorzystaniu  wspomnianej procedury da się zbudować albo znacznie polepszyć zestaw kompetencji. Tu czytelnik znajdzie instrukcję do tej metody: Analizy Satysfakcji Pracowników
Thomas McPower z Nowej Zelandii zapoczątkował tę technikę, która głównie przyczynia się do ustalenia kwalifikacji niewymiernych, mniej policzalnych, a w ich wyniku zwłaszcza kierownicy wykazują wysokie albo ponadprzeciętne wyniki. Metoda ta jest oparta na skatalogowaniu oraz analizie informacji pozyskanych podczas badania zwanego wywiadem środowiskowym.
Polega on na zadaniu zestawu pytań pracownikom, których wyniki pracy są ponadprzeciętne oraz do naśladowania. Stawiane kwestie są na temat działań wykonywanych w przedsiębiorstwie i odczuć z jakiego powodu wykazali aż takie rewelacyjne wyniki.
Po zebraniu wymaganych danych od uczestników podlegających researchowi w eksperymencie behawioralnym, informacje zostają wysłane do specjalistycznych opracowań bazodanowych. Metoda ta bazuje na pewnej ilości wskazówek, jednakże wykazuje w praktycznym wykorzystaniu pewne wady.
Na początku trzeba zaznaczyć, że wskazówki z jej wykorzystania nie muszą zostać wykorzystane w celu zdefiniowania systemu wymaganych kwalifikacji na przyszłość, ponieważ całkowicie polegają na subiektywnych opiniach osób biorących udział. Kolejna sprawa, metoda ma w swoich założeniach, by menedżerowie posiadali odpowiednie kwalifikacje i zaplecze administracyjne z powodu analiz ekonometrycznych. I ostatnia sprawa - wybitni pracownicy muszą zaplanować czas na badanie, co powoduje marnotrastwo jako efekt zaprzestania ich obowiązków w danym momencie.
Na tą chwilę to tyle naszych myśli.
Autor:Patryk Piskorz
Twórca tego wpisu jest absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu Opolskiego i studiów podyplomowych z obszaru  kierowania sprzedażą. Posiada licencję Doradcy Rozwoju Osobistego JEO. Pracuje w Częstochowie.  Od osiemnastu sezonów koordynuje warsztaty i rozwija badania odnoszące się do zarządzania projektami w sektorze „hotelarstwo i gastronomia”.

SŁOWA KLUCZOWE:
Audyty motywacji
Systemy ocen w przedsiębiorstwach
Polityka HR w nowoczesnej firmie
Wieloaspektowe kierowanie personelem
Programy karier kadry rezerwowej
Kształtowanie przywództwa
Oprogramowanie rekrutacyjne

03.06.2016. 14:25