Home · Blog · Psychologia w służbie przewodzenia zespołem

Psychologia w służbie przewodzenia zespołem

Pragnieniem wszystkich pracodawców jest tak wyszkolona załoga, która podczas wykonywania codziennej pracy będzie charakteryzować się wydajnością, a w kryzysowych przypadkach, kiedy coś nagłego się stanie, też sobie poradzi. Jednak nie każdy z nich wie, że przez odpowiednie działania w dużym stopniu da się powiększyć zakres kompetencji swojej załogi, a co się z tym wiąże wydajność pracy w firmie.


Od kiedy psychologia zaczęła wkraczać w wiele obszarów dotychczas nie znanych, w tym również w zakres zaangażowania i motywacji do pracy, przedsiębiorcy zaczęli dostrzegać zalety rozwoju wiedzy pracowników ze swojej firmy. Bardzo popularne stały się różne kursy i szkolenia, dzięki którym pracownicy mogli rozwijać się zawodowo, a przy tym bardziej związać się  firmą.


Kolejnym krokiem w kierunku budowania zgranej załogi są Symulacje Team Building   W czasie szkoleń otrzymuje się przeważnie suchą wiedzę, od czasu do czasu popartą jakimiś przykładami. Natomiast gry mają inne zadanie, oceniają one zachowanie uczestników podczas rozwiązywania rzeczywistych problemów i będą uczyły sposobów na podejmowanie odpowiedzialności za swoje decyzje.


Bazują one na tezie, że ludzie najlepiej uczą się przez doświadczenie, czyli poprzez szereg różnych prób w trakcie realizacji misji, którą się dostało. Nawet jeżeli przydarzą się w czasie gry pomyłki i nieodpowiednie decyzje, to na etapie podsumowania, po dokładnej analizie zachowań uczestnik będzie mógł wyciągnąć wnioski płynące ze szkolenia i w przyszłości postąpić inaczej.


I dokładnie to mają na celu symulacyjne gry. Podczas ich wykonywania pracownicy stają przed rzeczywistymi sytuacjami, które pojawić się mogą podczaswykonywania swoich obowiązków, muszą podejmować czasami dość ciężkie decyzje i decydować, jakie będą dalsze kroki. Gracze doświadczają skutków tego, co zrobili, ale dostają poza tym możliwość techniką próbowania ulepszenia swoich strategii.


Umiejętności które się zyska podczas gier z pewnością będą procentować w późniejszej pracy zawodowej, nawet jeżeli zdarzenia, jakie się ćwiczyło nigdy nie będą miały miejsca. Zatrudnieni po takiej grze poczują się na pewno dużo pewniej, kiedy będą musieli podjąć decyzję, jeżeli mieli okazję wcześniej ćwiczyć, w jaki sposób w takich właśnie przypadkach trzeba robić.

03.06.2016. 14:25