Home · Blog · Podstawowe dylematy uczenia się dorosłych

Podstawowe dylematy uczenia się dorosłych

Gry i symulacje wpisują się w nowatorskie techniki szkoleniowe. Czytelnik może te formy dydaktyczne wskazać w profesjonalnych harmonogramach cyklów szkoleniowych dla menedżerów. Taka forma edukacyjna bywa bardzo zabawna osób biorących udział, ponieważ najczęściej angażuje wszystkie zmysły oraz pobudza do myślenia.
W marcowych i kwietniowych postach na tej stronie zaprezentuję uwarunkowania szkolenia ludzi dorosłych. W zjawisku uczenia innych w węższym podeściu można wyodrębnić  kluczowe kroki, opisujące wiedzę nie tylko jako pozyskane przez człowieka informacje, ale dodatkowo możliwość ich wykorzystania i wykształcone nastawienie do życia. Ich typologię zbadał Michael Smiggel w 2011  oraz obszernie opisał  w niewielkiej publikacji, można ją ściągnąć: Dedykowane Gry Biznesowe 
Wstępny krok w procesie doskonalenia kompetencji osób dorosłych w szerszym znaczeniu opisuje się jako nieograniczoną nieumiejętność w posługiwaniu się wiedzą, która jest tym samym co posiadanie wiedzy za pomocą dwóch elementów: potencjalny uczeń niewiele nauczył się dotychczas w danym obszarze wiedzy oraz nie jest świadomy swojej luki w braku wiedzy.
Drugim etapem bywa często ograniczona postawa niekompetencyjna. W okresie jego pojawienia się adept jest świadomy luk w ramach posiadanych umiejętności, jednakże nadal nie posiada wystarczająco dużo wiedzy, ażeby opisane braki uzupełnić.
Następny krok do doskonałości to „ograniczona umiejętność w posługiwaniu się wiedzy”. Uczeń zdążył uzyskać jak dotąd wstępną wiedzę, ale żeby zastosować ją w typowej sytuacji musi wykonywać wysiłek mając konieczną determinację w działaniu. Opisany wyżej  etap dość rzadko jednak nagrodzony będzie realnym wzrostem kompetencji. W tym miejscu kończy się czynność nauczania, ale pojawia się aktywność w zakresie samodoskonalenia.
Czwartym krokiem do doskonałości, który jest możliwy do doświadczenia, jeśli człowiek szkolony z danego tematu jest zafascynowany nową umiejętnością, jest „nieświadoma umiejętność w posługiwaniu się zdobytą wiedzą”. Wykształcona postawa kompetencyjna okazuje się w tym miejscu systemem odruchowych reakcji na bodźce, wartości życiowych i zachowań.
Należy stwierdzić, iż większość kursów, projektów szkoleniowych i szeroko rozumiana praktyka edykacyjna skupia się na sposobach rozwoju kompetencji ucznia. W związku z tym w następnym blogu przedstawię strategie percepcji człowieka. Należy je znać, jeśli symulacje biznesowe mają być w programie szkolenia.
Robert Jadwisin
Redaktor tej notatki  jest absolwentem kierunku farmakologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i studiów podyplomowych z zakresu  etnologii. Posiada certyfikat Doradcy Odnowy Beavioralnej DOF. Kieruje agencją treningową w Zgierzu.  Od pięciu lat szkoli i kreuje badania dotykające tematyki telemarketingu w branży „handej i sprzedaż”.

NAJWAŻNIEJSZE TEMATY  BLOGA:
Symulacje Strategiczne
Treningi dla firm
Gry e-learning
Coaching
Gry produkcyjne
Kierowanie
Projektowanie gier
Podręczniki dla szkoleniowców

03.06.2016. 14:25