Home · Blog · Ocena instytucji edukacyjnej

Ocena instytucji edukacyjnej


Jakość i praktyczne wyniki projektu szkoleniowego (w szkoleniach tzw. in company) zależą od wielu zjawisk: właściwego definiowania potrzeb, zastosowania strategii szkoleniowych oraz jak łatwo się domyśleć chwiejnego elementu wynikaj�…cego z udziału ludzi. Nieco bardziej złożona grupa czynników jest analizowana w działanich edukacyjnych dla wielu firm jednocześnie (open courses). Wtedy mogą szkolić się ludzie pracujący na danym stanowisku pracy, jednakże wywodzący się z różnych firm. Wtedy metody oceny firmy szkoleniowej będą zbliżone, choć kontakt z instytucją edukacyjną ma czasami węższy charakter. Szczegóły przeczytasz w tej książce:
 Szkolenia Zmiany W Firmie .
Sugerowana przez Krajowe Stowarzyszenie Organizacji Szkoleniowych metoda postępowania przy analizie wyników i jakosci warsztatu może uwzględniać fazę zapoczątkowania projektu i etap projektu właściwego. Jest to wynikiem dokładniej oceny potrzeb szkoleniowych. Podczas rozpoczęcia zamawiający powinien rozpoznać, jaką metodę przeprowadzenia szkolenia – w odpowiedzi na wstępnie zdiagnozowane zamierzenia – proponuje organizacja edukacyjna.
W skutek otrzymania feedbacku organizacja edukacyjna jest w stanie zorientować się, czy jej propozycja jest pozytywnie oceniona przez firmę klienta i pozwala zaplanować przyszłe badanie potrzeb szkoleniowych. Po tych czynnościach zwykle następuje wybór partnera (instytucji edukacyjnej).  Kolejne prace zmierzają do określenia całkiem sporych wydatków i odpowiedniego zaangażowania obydwu stron.
Pierwsze etapy metody zaplanowania i przeprowadzenia szkolenia są następujące:
- przesłanie zapytania i otrzymanie wstępnych informacji ofertowych,
- ustalenie najważniejszych warunków realizacji przedsięwzięcia oraz ogólne określenie rezultatów osiągniętych po szkoleniu, jak również metodyki przeprowadzenia sesji szkoleniowych.
NASZE WPISY
Ten blog pisze drużyna doświadczonych wykładowców prowadzących wykłady biznesowe z różnych sektorów rynku.
 
Tutaj wiele dyskutujemy   na temat:
- badania zaangażowania pracowników w firmach
- ankiety kompetencyjne
- zajęcia edukacyjne z tematyki miękkiej
- spotkania incentive
- zarządzanie kapitałem ludzkim


03.06.2016. 14:25