Home · Blog · Najważniejsze zagadnienia w obszarze motywowania pracowników

Najważniejsze zagadnienia w obszarze motywowania pracowników

 
Aktywizacja pracowników oznacza procesy wzbudzające dobrą energię w człowieku, utrzymujące i sterujące postępowaniem osoby zatrudnionej w firmie. Da się wyróżnić aktywizowanie zewnętrzne, do której można zaliczyć: naganę dla pracownika, bonusy, oceny oraz naciski osób na stanowiskach kierowniczych. W książkach z zarządzania można zindentyfikować dodatkowo motywację wewnętrzną, do której wliczamy: indywidualne dążenia, niepokoje wewnętrzne, hobby, potrzebę osiągania celów, wizje przyszłości i cele. To samo znajdziesz tu:   Kierowanie Projektami HR
Najbardziej znane definicje:
Motywacja to dążania zaistniałe pod wpływem wewnętrznych stanów lub innych czynników, wyrażające się w czynnym wyrażaniu woli do aktywizowania wybranego postępowania zmierzającego do zaplanowanego rezultatu.
Określanie motywów codziennego procesu życiowego to inaczej poziom uświadomienia sobie oraz umiejętność werbalizacji motywów podejmowanego procesu życiowego. Możemy odszukać potrzeby najważniejsze w danej chwili, które wyznaczają typy podejmowania działań, ich przebieg oraz oczekiwany efekt.
Poziom motywów to inaczej skuteczność uruchamiania procesu życiowego, uruchamia intensywność potrzeb konwencjonalnych lub emocjonalnych. U większości pracowników te drugie mogą dominować. Jak wykazały badania, że na skuteczność prowadzonej aktywności wpływa kierunkowy charakter odczuwanych bodźców: pozytywne polepszają sprawność podejmowanej aktywności, ujemne zaś je ograniczają. Również treść odczuwanych potrzeb ma wyjątkowy impakt, np. odczucie smutku nie oddziałuje pobudzająco na procesy życiowe. Ważna bywa także świadomość emocji. Stan braku pobudzenia psychofizycznego albo zbyt duże pobudzenie nie zwiększją sprawności aktywności życiowej. Co więcej, zbyt wysokie pobudzenie psychofizyczne zwykle zbliża człowieka do stanu odczuwanego podczas chorób psychicznych.
To tyle moich inspiracji.
Opracowanie:Michał Szczerba
Autor tego felietonu jest absolwentem wydziału farmakologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i studiów podyplomowych z zakresu  polityki gospodarczej państwa. Posiada licencję Doradcy Konkurencyjności ANJ. Buduje swoją karierę w Bydgoszczy.  Od dziesięciu lat wykłada i projektuje gry dotyczące strategii w sektorze „chemia i kosmetyki”.

TEMATY BOGA:
Audyty wynagrodzeń
Ocena 360 pracowników
Polityka personalna w produkcyjnej organizacji
Zaawansowane zarządzanie kadrami
Nowoczesne modele kompetencyjne
Awanse i Kariera
Systemy rekrutacyjne

03.06.2016. 14:25