Home · Blog · Kompetencje kierownika dotyczące projektu

Kompetencje kierownika dotyczące projektu


Doświadczeni menedżerowie wiedzą, że kompetencje dotyczące do prowadzenia projektów nabywa się na drodze kursów zawodowych albo specjalistycznych cykli szkoleniowych. Menedżerowie projektów zwykle uczą się administrować przedsięwzięciem uczestnicząc w nim na całego. Dość dużo wskazówek przeczytasz tu:
Encyklopedia -  Kursy Biznesowe
W tymże blogu opiszę istotne rodzaje umiejętności menedżera projektu. Umiejętności z kierowania działań projektowych mieszczą się poniższych obszarach:
-    łączenie priorytetów, inaczej kompleksowe traktowania wszystkich działań oraz uwzględnienie całej listy zadań,
-    zdefiniowanie zakresu zadań, a w rzeczywistości przekłada się na kompetencje formułowania zadań oraz definiowania metod ich przeprowadzenia,
-    gospodarowanie zasobami członków zespołu, uznawane za najważniejszą zdolność menedżera zespołu projektowego,
-    zarządzanie kwestią zakupów, czyli decydowanie w sprawach planów zakupowych innowacyjnych maszyn oraz posiadanie dobrego oka do ofert u dostawców,
-    zarządzanie ludźmi, co oznacza chęć do tworzenia zespołu projektowego oraz sprawowania roli przywódcy takiego zespołu,
-    komunikacja międzyludzka,
-    dbanie o techniki wykonania czynności w realizowanym przedsięwzięciu,
-    zarządzanie płynnością finansową w projekcie,
-    dokonanie oceny niepewności i ryzyka odnoszącego się do realizacji projektu.
W wymienionych wyżej zakresach merytorycznych organizowałem w ostatnim czasie dużo cykli szkoleniowych. Uczestnicy oczekiwali nie teoretycznych umiejętności oraz metod administrowania działalnością projektową. Byłem kiedyś wielkim fanem takich zagadnień i uważam, że prawie każdy szef wydziału chciałby dobrze administrować działaniami projektowymi.
O NASZYM DZIENNIKU
 
 
W naszym portalu wiele dyskutujemy   na temat:
- audyty kompetencji menedżerów w instytucjach i organizacjach
- kwestionariuszy rozwojowe
- kursach z budowania strategii i rozwoju firmy
- szkolenia dla pracowników
- zarządzanie ludźmi
Nieustannie zachęcamy do wielokrotnych spotkań na tej witrynie.03.06.2016. 14:25