Home · Blog · Jakie są rezultaty dokonywania ocen personelu

Jakie są rezultaty dokonywania ocen personelu

System ocen pracowniczych odgrywa ważną funkcję w kierowaniu zespołem. Jednocześnie bywa to ważny pierwiastek realnych działań w zakresie polityki personalnej firmy. Ocena polega na stałym kierowaniu uwagi na przejawiane normy zachowań oraz efekty wysiłków zatrudnionych w dążeniu do udzielania im pomocy, wzmacniania proaktywnej postawy i kontrolowania. Definicje można znaleźć w książkach: Nowoczesne Treningi  Negocjacyjne  .
Ocenianie pracowników jest tylko z pozoru łatwe. W większości przypadków niezbędne bywają ściśle zdefiniowane cechy osobowe i dość specjalistyczne doświadczenie. Zgodnie z kryterium potrzeb firm i organizacji cele systemów ocen da się podzielić na dwa obszary.
Do celów organizacyjnych zaliczają się:
- możliwość wykorzystania właściwego pozyskowania oraz przydzielenia pracowników w nawiązaniu do wykazywanych możliwości intelektualnych, zainteresowań, zaangażowania w życie zawodowe,
- doskonalenie metody ustalania celów i kierowania pracownikami,
- wskazanie merytorycznych podstaw rozstrzygnięć idących razem z przesunięciami, zwolnieniami, rozwojem kariery,
- wystawianie rekomendacji,
- określenie potrzeb oraz kierunków doskonalenia pracowników,
- projektowanie grupy planowanej do długofalowego rozwoju,
- ustalenie długookresowej polityki w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa.
Do korzyści społecznych zalicza się:
- zmiana zachowań pracowników przez kształtowanie nastawienia do pracy,
- wzmacnianie wyników zapisanych w kryteriach oceny okresowej,
- pobudzanie do działania polegające na świadomości zatrudnionych osób na temat rezultatów podejmowanych działań, możliwościach podwyższania oraz kreowaniu czynników dla samokontroli,
- niwelowanie ujemnych oraz niekorzystnych dla organizacji cech zatrudnionych osób,
- uproszczenia stosunków międzyludzkich.
Jak łatwo zauważyć, o tych korzyściach płynących z oceny pracowniczej kierownik powinien pamiętać podczas oceny zatrudnionych pracowników.
KIM JESTEŚMY
Ten portal kreuje drużyna doświadczonych wykładowców organizujących treningi dla przedsiębiorstw z bardzo wielu sektorów rynku.
Twórcą powyższego wpisu jest  Rafał Szczepanik , trener prowadzący szkolenia z rozwiązywania konfliktów a także współautor tekstów z tematyki  budowania strategii sprzedażowych i handlowych.  
W tym blogu mówimy też o:
- analizy satysfakcji osób zatrudnionych w firmach
- kwestionariuszy rozwojowe
- zajęcia edukacyjne z tematyki miękkiej
- wyjazdy motywacyjnych
- kierowanie personelem
Dziękujemy i zachęcamy do następnych wizyt na naszej witrynie.

03.06.2016. 14:25