Home · Blog · Jak zorganizować dobre warsztaty i szkolenia

Jak zorganizować dobre warsztaty i szkolenia

Efekty szkolenia silnie, a może nawet najsilniej, wynikają z określonej w programie dydaktycznej strategii projektu szkoleniowego. Poszczególne metody przekazywania wiedzy najcześciej używane w praktyce przez rodzimych trenerów w ostatnim czasie mogą być wykorzystywane w różnych kontekstach. Można wyodrębnić następujące typy projektów szkoleniowych: w czasie wykonywania obowiązków, tam gdzie dochodzi do aktu pracy i w innym miejscu. Wtedy jest możliwość, aby na przemian organizować kursy szkoleniowe w specjalistycznych organizacjach ds. szkolenia, ośrodkach warsztatowych oraz w grach i symulacjach. Połączeń metod oraz technik bywa niezwykle dużo, jednakże wybór zależy od wymagań firmy. Dokładny opis zaprezentowałem na tej stronie: Skuteczne  Gry Menedżerskie  Dla Firm
Poniżej zaprezentuję znaczenie podstawowych technik szkoleń dla menedżerów.
Management Game – odwzorowuje typowe środowisko pracy albo na rynku oraz występujące procesy czy uwarunkowania. Dzieje się to w środowisku pokazującym uwarunkowania funkcjonowania firmy. Zaprojektowane są również typowe konflikty oraz uwarunkowania informatycznych narzędzi administrowania i zarządzania. Osoby uczestniczące w szkoleniu nie mają żadnej kontroli w związku z tym powinni potrafić pracować w zespole. Wyniki takiej formy dydaktycznej są zawsze rejestrowane. Tego rodzaju metody przekazują kompetencje analizowania problemu, określania ich konsekwencji oraz kompetencji współdziałania w zbiorowości ludzkiej.
Cykl casów – czyli charakterystyka problemu z realnej firmy albo stworzone sztucznie problemy w firmie dane jako zadanie osobom biorącym udział w szkoleniu. Tego typu zadania oznaczają możliwość zajęcia się konkretnym, praktycznym problemem. Uczestnicy powinni zdefiniować oraz rozwiązać problem, a w dalszej kolejności omówić to z trenerem razem z inny ludźmi z grupy. Ta metodyka z założenia konsumuje ogromną ilość godzin.
Karol Czaja
Redaktor tej notatki  jest absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu Białostockiego i studiów podyplomowych z dziedziny  kierowania produkcją. Posiada licencję Eksperta Innowacyjnosci EHO. Prowadzi firmę szkoleniową w Będzinie.  Od dwudziestu sezonów prowadzi zajęcia i projektuje badania dotyczące delegowania w branży „windykacja należności”.

NAJWAŻNIEJSZE TEMATY  BLOGA:
Symulacje Zespołowe
Warsztaty handlowe
Gry planszowe
Mentoring
Zarządzanie dla brygadzistów
Kierowanie
Eventy firmowe
Materiały do symulacji dla trenerów

03.06.2016. 14:25