Home · Blog · Jaką metodą kreować efektywność edukacji?

Jaką metodą kreować efektywność edukacji?

Mając w planach organizację szkoleń dla załogi w swoim przedsiębiorstwie z całą pewnością będzie się chciało zobaczyć ich rezultaty. Bo przecież wydając spore niekiedy pieniądze na firmy szkoleniowe, przeważnie również koszty wyjazdu do jakiegoś centrum szkoleniowego z całą pewnością każdy kierownik będzie chciał sprawdzić, jak się to przełożyło na poprawę wyników.


 


Ostateczna efektywność szkoleń czasami może być ciężka do określenia, jednak należy się postarać o kilka rzeczy, żeby była ona na odpowiednim poziomie. Z reguły proces szkoleniowy dzieli się na parę podstawowych etapów, czyli przygotowanie szkolenia, realizacja planów, które się założyło oraz działania w okresie, gdy szkolenia się zakończą (więcej: Szkolenia Z Zarządzania).


 


W oparciu o wcześniejsze badania specjaliści w tym zakresie oceniają, że proporcje o najlepszej efektywności między etapami, które zostały wymienione powinny wynosić]powinny wynieść 40-20-40. Liczby te pokazują, jaką ilość wysiłku i zaangażowania należy włożyć na każdym z etapów, i jeżeli uda się to wszystko zapewnić, to najczęściej przeprowadzone w taki sposób zestawy szkoleń odniosą swój skutek.


 


Już samo dobre przygotowanie do etapu szkoleń to prawie połowa sukcesu, tak więc zaangażowanie działów personalnych na tym etapie jest bardzo przydatne. Przed ostatecznym wyborem szkolenia powinno się zebrać opinie każdego zainteresowanego, to znaczy pracowników i kadry kierowniczej. Dzięki temu można będzie bardzo dokładnie wyodrębnić oczekiwania każdej grupy i wypracować rozwiązanie zadowalające wszystkich zainteresowanych.


 


Do badania potrzeb można wykorzystać dużo przeróżnych narzędzi, które w dużej mierze będą pomagać w ostatecznym wyborze. Na przykład będą to ankiety które wypełniają pracownicy, indywidualne rozmowy i wywiady z nimi, a oprócz tego sprawdzenie charakterystyki tego jak pracują w jakimś przedziale czasu, przy pomocy takich ustaleń da się dość dokładnie stwierdzić, jakie są ich oczekiwania i potrzeby w tym zakresie.


 


Powinno się w czasie planowania poprosić o opinię firmę szkoleniową, jaką zamierza się wynająć, niektórzy twierdzą że jest to wręcz konieczne. Ocena doświadczonych osób, z pełnym obiektywizmem i bez zaangażowania może pomóc w dostrzeżeniu wielu elementów, jakie z reguły raczej zauważone by nie zostały.


 

03.06.2016. 14:25