Home · Blog · Istotne tematy projektów szkoleniowych dla menedżerów

Istotne tematy projektów szkoleniowych dla menedżerówW sektorze szkoleń można wyszukać bardzo dużo rodzajów projektów szkoleniowych dla kadry zarządzającej firmami. Na przykład przywództwo menedżerskie, negocjacje, wpływanie na zachowania pracowników, rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie ze stresem, wariantowanie i decyzje, umiejętność komunikacji. W niniejszym artykule pokazuję dość dokładnie kilka tematów tego typu szkoleń. Mnóstwo treści można znaleźć w tym miejscu:
Otwarte Treningi  Ze Sprzedaży  .
Jakie projekty szkoleniowe dla menedżerów warto wybrać? W dalszej części bloga parę ważnych obszarów tematycznych:
Podejmowanie decyzji – uczestnicy nauczą się rozważać kwestie w zakresie strategii, nieporozumień w firmie, celów, konstruowania planów oraz aktywizowania członków zespołu. Podejmowanie decyzji jest kluczowym procesem na stanowisku menedżera. Przełożony podejmuje setki dylematów w każdym projekcie, dlatego warto to robić efektywnie.
Motywacja finansowa i pozafinansowa – uczestnicy nauczą się wpływać na zachowania pracowników pozafinansowo. Dowiedzą się jak badać pobudki podejmowania zatrudnienia przez podwładnych, budować grafiki w swoim dziale oraz dyskutować z podwładnymi. Sesje szkoleniowe z tego zakresu w mojej dawnej firmie były organizowane jako praktyczne warsztaty.
Przywództwo menedżerskie – kierownik zwykle musi być też prawdziwym frontmenem i jednocześnie administratorem. Ludzie zwykle myślą, że przywódcy miewają dar od urodzenia do przewodzenia ludziom. Okazuje się, iż jednostka ludzka może nauczyć się być prawdziwym frontmenem dla grupy. Szkolenia z powyższego tematu dają w zaawansowanej formie co najmniej 3 dni. Prowadzący szkolenia doskonalą umiejętności z przewodzenia innym oraz technik nakłaniania ludzi do działania.
W kolejnym wpisie opiszę inne obszary tematyczne szkoleń dla kadry zarządzającej.
O NASZYM DZIENNIKU
 
 
W naszym portalu mówimy   na temat:
- audyty zaangażowania pracowników w przedsiębiorstwach wszelkich branż
- kwestionariuszy rozwojowe
- wykłady z rozwoju osobistego i menedżerskiego
- spotkania integracyjnych
- zarządzanie ludźmi
Dziękujemy i zapraszamy do wielokrotnych spotkań na tej witrynie.


03.06.2016. 14:25