Home · Blog · Diagnoza przedsięwzięcia szkoleniowego

Diagnoza przedsięwzięcia szkoleniowego


 
Z przeprowadzanej fazy podsumowania szkolenia można wyciągnąć wiele wniosków.  Pracownicy uczestniczący w szkoleniu mogą zbadać, w jakim kierunku osiągnęli postępy. Ich szefowie otrzymują wiedzę dotyczącą efektów szkolenia u pracowników. Szkoleniowcy mają diagnozę, co muszą zrobić bardziej szczegółowo do kolejnego takiego warsztatu. Informacje do opracowania tego artykułu zaczerpnąłem z tego portalu:
 Szkolenia HR
Zgromadzone opinie uczestników, formularze ankiet oraz rezultaty z przeprowadzonych warsztatów, są interesującą platformą wniosków do dalszych, dużo lepszych cykli szkoleniowych czy projektów doradczych. Wzmacniają także wiarygodność pracowników będących specjalistami w dziale kadr.
Ocena szkolenia musi odpowiadać w zakresie poniższych pytań:
- czy cele cyklu szkoleniowego są osiągnięte?
- jak bardzo dało się zrealizować zakładany przyrost operacyjnych kompetencji u poszczególnych pracowników?
- czy przedstawiony zakres merytoryczny oraz kompetencje są odpowiedzią na oczekiwania ludzi biorących udział w szkoleniu?
- w jaki sposób zdobyta kompetencja jest integrowana oraz zaszczepiana do operacyjnych czynności uczestnika?  
- w jakim stopniu projekt szkoleniowy jest zawierał się w marginesie opłacalności?
Te kwestie wskazują, w jaki sposób zaowocowały zorganiozowane aktywności, przeprowadzone podczas szkolenia. Dlatego też prowadzący szkolenie może wysnuć wnioski, jak istotne bywają: przeprowadzone diagnozy oczekiwań szkoleniowych, nakreślenie zakresu tematycznego sesji szkoleniowych, zdefiniowanie  zamierzonych rezultatów cykli szkoleniowych, zaopatrzenie treningów w zakresie gier i symulacji.
W kolejnym rozdziale mojego poradnika zobrazuję kluczowe aktywności po zakończeniu szkoleń.
Na tą chwilę to tyle menedżerskich myśli.
Redakcja:Bartłomiej Kowal
Redaktor tego artykułu jest absolwentem kierunku administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i studiów podyplomowych z obszaru  mediacji  rodzinnych. Posiada certyfikat Coacha Innowacyjnosci EXP. Po studiach osiadł w Zgierzu.  Od jedenastu lat organizuje treningi i rozwija gry dotykające tematyki komunikacji interpersonalnej w sektorze „medycyna i zdrowie”.

SŁOWA KLUCZOWE:
Audyty satysfakcji
Ocena okresowa pracowników
Polityka kadrowa w państwowej firmie
Skuteczne kierowanie kadrami
Nowoczesne modele kompetencyjne
Struktura organizacyjna
Assessment Center

03.06.2016. 14:25