Home · Blog · Czym jest wewnętrzna chęć do działania

Czym jest wewnętrzna chęć do działania

Motywacja to inaczej bodźce skorelowane ze środowiskiem pracy oraz charakterystykami psychofizycznymi, jakie mówią nam o tym, w jakich okolicznościach ludzie przystają na propozycje urzeczywistnienia powierzonych czynności wchodzących w skład życia zawodowego lub osobistego. Motywowanie zasada się na oddziaływaniu na zachowania człowieka na skutek jasno zdefiniowanych bodźców. W języku psychologii to pobudki uruchamiające aktywność. Inspirację do opracowania tego tekstu wziąłem z takiej strony:


Kaskadowe Szkolenie Z Umiejętności Negocjacyjnych    


 


Dalej zobrazuję moją ulubioną i popularną koncepcję motywowania ludzi do działania – konstrukcję potrzeb Maslowa. Pobudki w tej metodzie są następujące:


1.Realizacja potrzeb wyższych: wiedzy, powiększanie obszaru duchowości, uzdolnienia, hobby.


2.Ocena przez innych: respekt, oznaki społecznego statusu, dobre samopoczucia i dumy.


3.Pobudki humanistyczne: związki międzyludzkie, przynależenie do grupy odniesienia, dobre znajomości, współpraca.


4.Potrzeby niższego rzędu: jasność praw i obowiązków, stabilność emocjonalna, porządek.  


5.Oddolność: jedzenie, przyjmowanie płynów, wypoczynek, odpowiednio długi sen, aktywność seksualna. 


Reguły, które istnieją w zakresie piramidy pobudek doktora K. Maslow to:


1.Pobudki zaspokojone nie skłaniają człowieka do działania.2


2.W momencie zaspokojenia potrzeb będących najniżej w grupie, człowiek odczuwa potrzeby będące wyżej w hierarchii.


Gdy prowadzę kursy dla menedżerów, zawsze pamiętam o grupie pobudek według Maslova. Ludzie, którzy uczestniczą w szkoleniu również mają swoje motywy działania. Na skutek nich uczęszczają na kursy dla menedżerów i chcą się sprawdzać w nowych zadaniach i casach.


W innym wpisie na blogu opiszę efektywne techniki badania oczekiwań szkoleniowych. 


Tyle naszych wniosków.


Opracowanie:Tymoteusz Ejsmont


Autor tej notatki  jest absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu Szczecińskiego i studiów podyplomowych z zakresu  astronomii. Posiada tytuł Mistrza Kreatywności CRY. Prowadzi firmę szkoleniową w Świerklańcu.  Od siedmiu sezonów szkoli i projektuje gry dotyczące oceny pracowniczej w branży „bankowość  i finanse”. 


 


TEMATY BOGA:


Badania kompetencji 


Awansowanie w  firmach


Polityka personalna w handlowej firmie


Nowoczesne kierowanie ludźmi


Coaching


Rozwój pracowników


Selekcja kandydatów do pracy


 

03.06.2016. 14:25