Home · Blog · Co daje diagnozowanie oczekiwań rozwojowych

Co daje diagnozowanie oczekiwań rozwojowych

 
Badanie wymagań edukacyjnych osób biorących udział w szkoleniu - systematyczny proces, w którym jest przedstawione  w jasny sposób zapytanie dotyczące przedsięwzięcia edukacyjnego. W tym właśnie czasie określone zostają luki edukacyjne, określone metody pozyskania oraz dobierany jest efektywny układ działań zmierzający do przeprowadzenia procesu dydaktycznego. Zbliżone określenia tego zjawiska szukaj tu:  Badania Satysfakcji
W efekcie zbadaniu potrzeb rozwojowych przechodzi się w kierunku zdefiniowania efektów szkolenia, jakie zaplanowano, że umożliwi zapełnienie braków wiedzy. Wyznaczone cele umożliwiają stworzyć plan oraz zrealizować szkolenie, w efekcie także je scharakteryzować i wyciągnąć wnioski. Efekty zawsze były dzielone na następujące kategorie: poznawcze, zachowawcze, wartości i postawy.
Efekty badania oczekiwań doskonania kompetencji w literaturze wymienia się jako kolejno:
- Dostrzeżenie realnych zjawisk z życia zawodowego grupy – by  te sytuacje rozpracowywać podczas szkolenia.
- Analiza oczekiwań  uczestników. Po co? Aby mieć odniesienie się do kwestii najważniejszych dla personelu firmy, klienta firmy szkoleniowej, a nie wyłącznie do problemów firmy zatrudniającej uczestników.
- Diagnoza harmonogramów oraz sytuacji rynkowej przedsiębiorstwa, zwłaszcza gdy szkolenie organizuje wyspecjalizowany trener.
Poniżej przytaczam tradycyjne pytania w określaniu wymagań szkoleniowych.
- Czy organizacja ma system motywacyjny oraz sposób oceniania pracowników?
- W jaki sposób organizacja używa motywacyjny rezultat zmiany wysokości wynagrodzeń?
- Jak często organizacja bada stopień satysfakcji osób zatrudnionych?
- Jakie problemy z motywowaniem pracowników podkreśla kadra menedżerska?
- Czy używany jest coachingowy pierwiastek sprzężenia zwrotnego na gorąco?
Na tą chwilę to tyle naszych wniosków.
Autor:Dawid Sawka
Twórca tej notki  jest absolwentem wydziału fizyki Uniwersytetu w Toruniu i studiów podyplomowych z dziedziny  ekonomiki przedsiębiorstw. Posiada certyfikat Instruktora Przedsiębiorczości ZMT. Kieruje agencją treningową w Opolu.  Od sześciu sezonów wykłada i kreuje gry dotykające tematyki logistyki i transportu w sektorze „konsulting i usługi b2b”.

TAGI:
Audyty satysfakcji
Ocena okresowa pracowników
Strategia kadrowa w państwowej organizacji
Nowoczesne zarządzanie kadrami
Przyjazna kultura organizacyjna
Struktura organizacyjna
Development Center


03.06.2016. 14:25