Home · Blog · Administrowanie działaniami projektowymi na szkoleniach

Administrowanie działaniami projektowymi na szkoleniach


Tematyka zarządzania projektem okazała się w poprzednich miesiącach obiektem znacznego zaangażowania intelektualnego wśród ludzi biznesu. Wywołuje to chęć spojrzenia inaczej na nowe procesy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, na nowe metody skutecznego kierowania zespołem i raporty w obszarze poprawy konkurencyjności gospodarek.
W ofercie doradztwa dla biznesu można znaleźć bardzo dużo sesji szkoleniowych z kierowania działaniami projektowymi. W tym artykule na tym portalu opiszę, jakich cech szkolenia szukać w obszarze takich przedsięwzięć dydaktycznych i jakiego rodzaju elementy były zawsze dla mnie najbardziej istotne w zarządzaniu projektami. Szczegółowe informacje czytelnik znajdzie na tej stronie:  Kursy  Sprzedażowe  .
Chcę w tym miejscu powiedzieć, że od prawie 20 lat wzrasta zainteresowanie działaniami projektowymi – we wcześniejszych latach inaczej project administration, wywodzącą się z USA. Strategia zarządzania projektem była używana w strukturach wojskowych, w sektorze produkującym dla wojska, a także w ogromnych logistycznych przedsiębiorstwach. Obecnie bywa to dopiero funkcja nauki dość doceniana w biznesie. Instytut Administrowania Projektem opracował odrębną wiedzę, metody oraz kwestionariusze w ramach badań działalności liderów projektów.
Administrowanie projektem jest grupą narzędzi administrowania opierającą się na kompleksowejcałościowej i wyodrębnionego projektowania wdrożenia nowatorskiego procesu albo parametrów technologicznych w precyzyjnie zdefiniowanym harmonogramie i przy zdefiniowanym budżecie zakładanego do wykonania planowanego zestawu działań projektowych.
W czasie sesji szkoleniowych z tematu kierowania działaniami projektowymi widzę, iż pracownicy zamierzają poznać metody oraz praktyczne kwestionariusze z następujących obszarów: układanie harmonogramów działań, ustalanie hamonogramu wydatków, organizowanie czynności w ramach obowiązków, ustalanie celów personelu. Ci, którzy biorą udział w sesji szkoleniowej wyjątkowo entuzjastycznie postrzegają teoretyczne poszukiwanie rozwiązań trudnych kwestii projektowych podczas szkolenia.
O NAS
Nasz portal opracowuje grupa  badaczy organizujących wykłady biznesowe z wszelkich dziedzin gospodarki.
Pomysłodawcą i wykonawcą powyższego felietonu jest  Rafał Szczepanik , trener prowadzący szkolenia z motywowania oraz analityk z tematyki  pomiaru satysfakcji pracowników.  
W tym serwisie  często przeczytasz równeż o:
- analizy kompetencji załogi w przedsiębiorstwach wszelkich branż
- kwestionariuszy interpersonalne
- zajęcia edukacyjne z rozwoju osobistego i menedżerskiego
- szkolenia dla załogi
- kierowanie kapitałem ludzkim

03.06.2016. 14:25