Home · Ćwiczenia

LIST

Studium przypadku dotyczące technik manipulowania, wywierania wpływu i budowania pierwszego wrażenia


 


Czytaj dalej 03.06.2016. 14:25

Czy szef liczy się z moją opinią?

Studium przypadku na szkolenia z przywództwa, budowania zaufania oraz kultury organizacyjnej i autorytetu lidera


 


Marek, dyrektor pewnego działu w du�

Czytaj dalej 03.06.2016. 14:25